TenCate

‘Help ons ons stoffenbeleid naar een hoger plan te brengen.’ met die vraag belde Gerard Scheffer ons in 2015 op. Gerard is binnen Koninklijke TenCate als arbo- en milieucoördinator verantwoordelijk voor het gevaarlijke stoffenbeleid. Met een veelheid aan stoffen en mengsels en jarenlange ervaring met Stoffenmanager® stond TenCate voor de vraag, ‘hoe staan we er eigenlijk voor, hebben we het qua wetgeving allemaal wel op orde en welke vervolgstappen moeten we zetten?’

TenCate, gevestigd in het oosten van het land, is een Nederlandse multinational en marktleider op het gebied van kunstgrasvezels en beschermingsmaterialen, maar produceert ook composieten voor de lucht- en ruimtevaart. Met ruim 4.300 medewerkers en werkmaatschappijen in verschillende Europese landen met recht een internationale speler. Het bedrijf bestaat uit 4 onafhankelijke werkdivisies. De zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu ligt dan ook in de lijnorganisatie. De stafafdeling waar Gerard werkt faciliteert en adviseert de lijnorganisatie. Een behoorlijke klus. Zeker als je bedenkt dat kennis over het omgaan met gevaarlijke stoffen specialistisch is en niet overal in dezelfde mate aanwezig is.

Koen Verbist, werkzaam als senior adviseur bij Cosanta BV ondersteunt bedrijven bij het zetten van stappen op de Stoffenmanager® Implementatieladder.  De Stoffenmanager® Implementatieladder maakt inzichtelijk waar een bedrijf staat met zijn stoffenbeleid en welke logische vervolgstappen gemaakt moeten worden om verder te ‘groeien’ naar een geïntegreerde gevaarlijke stoffenaanpak.

Onze aanpak bestond uit het uitvoeren van een scan om te bepalen waar TenCate stond ten opzichte van het wettelijk kader. Hierdoor werd duidelijk aan welke punten nog aandacht moest worden besteed en welke concrete vervolg- en verbeterstappen TenCate daarin kon zetten. Belangrijk aspect in onze aanpak bestond uit het vergroten van betrokkenheid van medewerkers en management. Na het uitvoeren van de scan en het voeren van een aantal gesprekken met betrokkenen kreeg TenCate een organisatieplan waarin concreet stond welke stappen er nog gezet moesten worden om het omgaan met gevaarlijke stoffen ook in de toekomst duurzaam te borgen binnen de eigen bedrijfscultuur.

Inmiddels ligt de uitvoering van het project alweer een tijdje achter ons. Aanleiding om met Gerard te kijken hoe het sindsdien verder is gegaan. Op de vraag of hij het gevoel heeft dat er verdere stappen gezet zijn antwoordt hij volmondig ‘ja’. ‘Natuurlijk zijn we al zeker meer dan 20 jaar serieus bezig met stoffenbeleid, we hebben veel stoffen en mengsels waarmee bij TenCate gewerkt wordt. Met Stoffenmanager® werken we al vele jaren en destijds zijn we dan ook overgestapt naar Stoffenmanager® Premium.

Duidelijk in het gesprek werd dat ook het werken in verschillende divisies met zich meebrengt dat het ook voor het middenkader belangrijk is om te weten welke mogelijke risico’s werken met bepaalde stoffen met zich mee kunnen brengen. Werken met stoffen is best specialistisch en niet iedereen heeft daar dezelfde kennis over. Positief om van Gerard te horen dat ook daar slagen in zijn gemaakt. Gerard: “Ik adviseer vanuit de staf de productiemanagers in de lijn over veiligheid en hoe er met stoffen gewerkt moet worden. Toch heeft dit project eraan bijgedragen dat de betrokkenheid van medewerkers is toegenomen. Ik merk dat onze medewerkers nu bewuster omgaan met bijvoorbeeld het gebruiken van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Doordat ze meer inzicht hebben in de risico’s zijn ze er meer bij betrokken’.

Maar dat is niet alles. Verder merkt Gerard op dat er nu veel meer aandacht is gekomen voor ‘de voorkant’. Gerard: ‘Voordat er stoffen ingekocht worden en de fabriek ingaan worden ze nu eerst beoordeeld. Ik vind dat echt een verbetering’. Dat die bewustwording veel meer aanwezig is bij de collega’s blijkt ook uit het aankopen van een nieuwe machine. ‘Bij het investeren in een nieuwe machine werd bovendien bij de aanschaf ervan niet alleen naar de veiligheidsaspecten gekeken maar ook naar de arbeidshygiënische aspecten.’

Goed te horen dat er positieve bij effecten zijn opgetreden als gevolg van de gerichte aandacht die er is  geweest voor gevaarlijke stoffen.

Tot slot vertelt Gerard dat TenCate de intentie heeft verdere stappen te willen gaan zetten op de ladder. Dat heeft zich dan ook vertaald naar meer mankracht. Er zijn door de organisatie meer uren beschikbaar gesteld als het gaat om het ondersteunen van het stoffenbeleid. Gerard ziet de toekomst wat dit betreft dan ook positief tegemoet.

Karin Overdijk