Nedzink

Hoe actief Stoffenbeleid een impuls geeft aan Duurzame Inzetbaarheid

NedZink gevestigd in Budel is marktleider in Nederland als fabrikant van gewalst titaanzink. Een materiaal wat toegepast wordt in gevelbekleding, dakbedekking, dakgoten en hemelwaterafvoersystemen. In het bedrijf werken meer dan 100 mensen. Arjen van Gerwen is er werkzaam als milieucoördinator en als technisch adviseur voor klanten. Enthousiast vertelt hij hoe de overstap naar Stoffenmanager® Premium 3 jaar geleden niet alleen heeft bijgedragen aan het bewuster werken met gevaarlijke stoffen maar aan een breed gezondheidsbewustzijn in de hele organisatie. 

Nedzink beschikt over een walserij waar via verschillende productieprocessen blokken zink worden verwerkt tot banden en platen die in de bouw worden toegepast. Productieprocessen waar ook chemicaliën bij worden gebruikt. Arjen vertelt dat bij NedZink de informatie over de stoffen en de acties vroeger bijgehouden werden in een Excelsheet. Veiligheidsinformatiebladen werden verzameld in een map. Een tijdrovende klus! Men wilde dan ook overgaan op één systeem waar alles bij elkaar staat. Er werd gekozen voor Stoffenmanager® Premium. Niet onbelangrijk was het feit dat Stoffenmanager® door Inspectie SZW geaccepteerd wordt als methode om blootstellingsberekeningen uit te voeren.

Inmiddels zijn bij NedZink een aantal mensen direct betrokken bij het ‘stoffenproces’. Maar veel belangrijker is dat daarnaast eigenlijk iedereen betrokkenheid heeft bij de stoffen waarmee gewerkt wordt. NedZink heeft bijvoorbeeld een flowchart geïntroduceerd, waarmee nieuwe stoffen als eerste stap door Arjen en zijn collega’s worden beoordeeld in Stoffenmanager®, dus nog voordat ze worden aangeschaft. En als het een CMR-stof (Carcinogeen Mutageen Reprotoxisch) betreft wordt eigenlijk meteen gezocht naar een alternatief. Het management heeft hierin een belangrijke stem.

Arjen is heel positief over de recente ontwikkelingen binnen Stoffenmanager®, ‘Er is enorm veel verbeterd de afgelopen jaren, de koppeling met de Gestis database helpt bij het vaststellen van grenswaarden. Maar ook de werkplekinstructiekaart (WIK) op basis van de RI&E-beoordeling past heel goed bij hoe wij bij NedZink onze mensen willen voorlichten’. De werkplekinstructiekaarten worden bij NedZink actief gelezen en door de operators voor akkoord getekend. ‘Doordat wij eigen Persoonlijke beschermingsmiddelen op de WIK’s kunnen toevoegen en een label kunnen geven, zien medewerkers meteen welke PBM’s ze moeten gebruiken bij bepaalde werkzaamheden’.  De codes die we op de WIK zetten komen bovendien overeen met wat er in het technisch magazijn aanwezig is. Hierdoor weet iedereen precies welk persoonlijk beschermingsmiddel hij bij welke taak moet gebruiken.

Arjen: ‘Het werken met Stoffenmanager® heeft de mindset van onze mensen veranderd. Collega’s komen nu naar mij toe met een product en vragen nu uit zichzelf of het wel ok is om ermee te werken’

NedZink is een productiebedrijf, met aandacht voor duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Langer doorwerken en dat zo gezond mogelijk doen is een belangrijk topic. Gezond werken met stoffen krijgt aandacht door het gebruiken van Stoffenmanager®. Maar daarnaast wordt externe deskundigheid ingehuurd om medewerkers voor te lichten over alle aspecten van gezond leven zoals bewegen en voeding. De populaire ‘stappenteller’ zorgt voor bewustwording over bewegen. Het onderlinge competitie element zorgt er nog eens voor dat er zelfs ’s avonds nog een extra rondje gelopen wordt. Bovendien is het fabrieksterrein van NedZink inmiddels helemaal rookvrij, en kunnen medewerkers begeleid worden bij het stoppen met roken als ze dat willen.

Terugkijkend merkt Arjen op dat er veel in het bedrijf veranderd is. Niet alleen is de snoepschaal in de kast beland maar, en dat is eigenlijk het belangrijkste, medewerkers ervaren niet meer dat ze door anderen verplicht worden instructies op te volgen om gezond te werken. Ze zijn zelf bewust van mogelijke gezondheidsrisico’s bij het werken met chemicaliën. En ook al gaat het soms om een korte taaktijd, men houdt zich aan maatregelen die op de WIK staan. Gezondheidsbewustzijn is dan ook geen zaak meer van het management, maar is nu een zaak van iedereen!

 

Karin Overdijk

november 2017