Chemical Management Software Guide

Dit jaar kwam de Chemicals Management Software Guide voor de eerste keer uit. Een 62 pagina's tellend boekwerk waarin een overzicht wordt gepresenteerd van software die bedrijven kan ondersteunen bij het werken met gevaarlijke stoffen. Wij werden vanuit Cosanta geïnterviewd. Graag delen we natuurlijk onze visie als het gaat om hoe Stoffenmanager® niet alleen bedrijven helpt bij hun stoffenbeleid maar ook welke rol Stoffenmanager® kan vervullen in de keten van bedrijven en hun toeleveranciers. Gebruikers kunnen met onze tool zelf blootstellingsbeoordelingen uitvoeren en hoeven daar niet per definitie externe ondersteuning bij in te schakelen. Dit levert tijd- en kostenbesparing op. Geïnteresseerd in het artikel en in de gids? Klik dan hier en lees dan het artikel 'Measuring your hazard' op pagina 17.