Nieuws

Stoffenmanager® beschikt over een Internationale adviesraad (ISAB). Zij zorgen ervoor dat Stoffenmanager® niet alleen voldoet aan EU-wetgeving, maar ook dat de allerlaatste wetenschappelijke ontwikkelingen en inzichten in Stoffenmanager® een plaats krijgen. Prominente wetenschappelijke kennisorganisaties en universiteiten uit Europa en ver daarbuiten zijn in deze adviesraad vertegenwoordigd. We zijn dan ook trots dat we dit jaar drie nieuwe leden mochten verwelkomen uit Denemarken, Italië en... Lees meer ...

Week van de RI&E van 12-16 juni

06/06/2017 - 14:57
De RI&E als onderdeel van zakelijk succes.
De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vormt de basis voor een veilige en gezonde werkomgeving. En dat draagt bij aan 3 belangrijke pijlers voor een succesvol bedrijf: werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit.
Van maandag 12 juni tot en met vrijdag 16 juni 2017 vindt alweer de derde week van de RI&E plaats. Grijp deze week aan om (opnieuw) aan de slag te gaan met veilig en gezond werken. Verschillende aanbieders... Lees meer ...

Dag van de Chemische Veiligheid

06/06/2017 - 14:36
Op donderdag 15 juni vindt in De Broodfabriek Rijswijk de Dag van de Chemische Veiligheid plaats. Tijdens deze dag wordt er stilgestaan bij alle facetten die ervoor moeten zorgen dat men veilig kan werken met chemische stoffen: techniek, het management, procedures en beveiliging. Tijdens deze dag komen kennis en praktijk samen, praten de beste sprekers en docenten de deelnemers bij over zaken als Europese wet- en regelgeving en beveiliging tegen terrorisme. De dag is bedoeld voor... Lees meer ...
Dit jaar vindt de BOHS conferentie plaats van 24 tot en met 27 april. Het driedaags congres wordt georganiseerd in Harrogate in Engeland. De BOHS conferentie is internationaal een toonaangevend event als het gaat om preventie van beroepsziekten en bescherming van werknemers (in Engeland). Ruim 350 deskundigen, wetenschappers, onderzoekers, toezichthouders en anderen uit de hele wereld komen hier samen om te praten over issues rond gezondheid op het werk. BOHS biedt een breed programma met... Lees meer ...
Woensdag 21 en donderdag 22 september 2016 organiseert het European Agency for Safety and Health at work het E-tools seminar voor OSH-instituten in Bilbao. Albert Hollander, directeur van Cosanta geeft een presentatie en blikt terug op 13 jaar ontwikkeling en implementatie van Stoffenmanager®.
Stoffenmanager® is de praktische, gevalideerde online tool waarmee bedrijven zelf de risico's van het werken met gevaarlijke stoffen kunnen beoordelen en beheersen. Stoffenmanager® heeft inmiddels... Lees meer ...
Stoffenmanager® is één van de modellen die onder de REACH-wetgeving gebruikt mag worden voor het beoordelen van de blootstelling via inhalatie aan gevaarlijke stoffen. Met Stoffenmanager® kan de blootstelling worden geschat, waarna de schattingen vastgelegd kunnen worden in de zogenaamde Exposure Scenario’s (ES). In de ES worden de werkomstandigheden beschreven die ervoor zorgen dat de risico’s voldoende beheerst zijn. De ES worden bijgevoegd bij het veiligheidsinformatieblad (VIB).
In het R.14... Lees meer ...
Vertegenwoordigers van internationale organisaties zoals de International Labour Organisation (ILO), International Social Security Association (ISSA), International Association of Labour Inspection (IALI) en het Europees Agentschap voor Veiligheid en gezondheid op het Werk (EU-OSHA) waren bij deze belangrijke internationale conferentie in Istanbul (Turkije) aanwezig. Het belangrijkste doel: het verbeteren van de samenwerking tussen landen en het uitwisselen van kennis, ervaringen en best... Lees meer ...
Het invoeren van productgegevens in Stoffenmanager® is een tijdrovende klus. De import van productgegevens vanuit een database is hiervoor de oplossing. Stoffenmanager® Premium biedt de mogelijkheid om via xml files gegevens in Stoffenmanager® te importeren. Uitwisseling van data vanuit andere (MSDS) databases, zoals Blending, GROS, Chemwatch, ExESS, Intellingent Authoring, is al langer mogelijk. Vanaf nu is het ook mogelijk om data vanuit Toxic te importeren. Maar u kunt natuurlijk ook data... Lees meer ...
Oftewel één meting is geen meting...
De huidige norm NEN-EN 689:1995 Werkplekatmosfeer - leidraad voor de beoordeling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie, wordt momenteel op Europees niveau herzien.
De concept-norm 'spreekt' klare taal. Om de blootstelling betrouwbaar in te kunnen schatten zijn voor een eerste screeningstest minimaal 3-5 metingen nodig, terwijl men volgens de norm van 1995 nog kon volstaan met 1 meting. Voor wie dit... Lees meer ...
Stoffenmanager® maakt een grote stap voorwaarts! Van elke risicobeoordeling inhalatie kan nu een risico-gedreven Werkplek Instructiekaart (RIE-WIK) worden gegenereerd. De RIE-WIK is een combinatie van productgegevens en specifieke werkplekinformatie, zoals gebruiksomstandigheden en beheersmaatregelen. De RIE-WIK kan net als de ‘Gevaargedreven-WIK’ worden ingezien of als Word-rapport worden gedownload. Dit kan vanuit het ‘RIE-overzicht’ in de kolom ‘RIE-WIK’.
De parameters uit de... Lees meer ...