In Nederland zijn er nog teveel werkende mensen die blootgesteld worden aan stoffen

Eind december besteedde het Financieel Dagblad in een special aandacht aan Gezond en Veilig Werken in Nederland. Hoe staan we ervoor, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat medewerkers gezonder en langer kunnen doorwerken. Belangrijk vanuit het oogpunt dat de pensioengerechtigde leeftijd voor velen later zal liggen dan bij 65 jaar.

Verschillende deskundigen kwamen in deze special aan het woord. Zij spraken o.a. over werkstress, de invloed van licht op de productiviteit, het inzetten van dynamische werkplekken, de rol van onze hersenen etc.

Maar er was ook aandacht voor de gezondheidsrisico’s door het werken met (gevaarlijke) stoffen. In Nederland worden veel werkende mensen blootgesteld aan stoffen, in 1 op de 3 bedrijven wordt met stoffen gewerkt. Veel bedrijven zijn zich onvoldoende bewust van de risico’s. Dat het onderwerp serieus is, en zowel nationaal als internationaal bovenaan de agenda staat, blijkt uit het feit dat alleen al in Nederland jaarlijks meer mensen overlijden aan de gevolgen van het werken met stoffen dan in het verkeer. Het inzetten van een tool als Stoffenmanager® draagt bij aan de bewustwording en geeft inzicht in maatregelen. Lees meer