Presentatie over Stoffenmanager® op Europees Seminar in Portugal

Vanuit Portugal is er interesse om Stoffenmanager® beschikbaar te hebben in het Portugees. De Portugese authoriteiten voor arbeidsomstandigheden en de universiteit van Aveiro nodigden ons uit om een presentatie te geven over Stoffenmanager® tijdens het Europese congres “Chemical Risk Assessment - REACH and CLP” op 27-28 november in Aveiro, in Portugal.

Onze collega's Erika Ustailieva en Koen Verbist presenteerden Stoffenmanager® voor een volle zaal met 250 deelnemers. Deelnemers kwamen o.a. de industrie, vanuit de Portugese arbeidsinspectie en andere authoriteiten, universiteiten en kennisinstituten, de Europese commissie en vanuit ECHA. Discussies en vragen gingen bijvoorbeeld over 'wat de wettelijke positie van Stoffenmanager® is binnen de EU, wat er allemaal bij komt kijken om een platform zoals Stoffenmanager® niet alleen te ontwikkelen maar ook actief te onderhouden, en of dat mogelijk is zonder een organisatie die zich daar helemaal op toelegt en een duurzaam business model. Men was daarnaast ook geïnteresseerd om te horen hoe Stoffenmanager® geimplementeerd wordt bij organisaties en in verschillende landen.

De twee workshops "Beoordelen van blootstellingsrisico's met Stoffenmanager®” werden door de aanwezigen druk bezocht en zeer gewaardeerd. Zij bedankten ons voor  ".... efforts to bring to life such a pleasant event that contributed so much to the professionals of chemical industry of the northern side of Portugal...”

Wij van onze kant willen hierbij graag de Portugese authoriteiten voor arbeidsomstandigheden en de universiteit van Aveiro bedanken voor de uitnodiging en de geweldige organisatie.